"World Wide Web (WWW) Üzerindeki Enformasyon Tarama Sistemlerine Genel Bakış"


BAYRAKTUTAN F.

Sunum, ss.1, 2006

  • Basım Tarihi: 2006
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

İçinde bulunduğumuz enformasyon çağında, enformasyon teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, yoğun enformasyon üretimi ve üretilen enformasyonun geniş bir kitleye hitap eden, hızla büyüyen bir iletişim ortamı olan WWW’in üzerinde sunulması, bu ortam üzerindeki tarama sistemlerini bilmeyi ve bu sistemler üzerinde tarama yapabilme becerilerini gerekli kılmıştır. Web’deki enformasyondan K12’ler için bilgisayar destekli öğretimi destekleyecek şekilde de yararlanılabilir. Bu çalışmada K12’ler için bilgisayar destekli öğretim kapsamında gereksinim duyulan olan enformasyonu aramaları konusunda eğitimcilere yol gösterebilmek amaçlanmaktadır.