Türkiyede yaşlı nüfusun artışının neden olduğu sorunlar


AVCI S.

TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.597-598

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.597-598

Abstract

Social expectations of the people aged 65 and older are different from their peers as well as other age groups. In young elderly interval, social activities are more important but for elderly and very elderly health care and nursing become crucial. Treatment and care for geriatrics is mainly provided by general health care system. Nursing homes and elderly care homes are located mainly in the western part of Turkey and their costs are high. Often the elderly aren’t covered by social security organizations. The services required are mostly provided by trusts and enterprises. Traditionally elderly are cared for within the household by the family. However, with the changing economic and social conditions and dominance of nuclear family, makes it difficult to care for elderly at home. The major policy of Turkey was to provide elderly care at home either by family or by a worker. In the global scale, this seems to be the trend as well. In nursing homes and care facilities, elderly are thought to be more alienated. For this reason, home care projects are supported. To this end, a certain care fund paid per elder and care provided at the location where the young and very elderly live are considered. Future works regarding home care or care at different venues are in progress. Exploits can be prevented by an inspection mechanism.

65 ve üzerindeki yaş grubundaki insanların sosyal olarak beklentileri, diğer yaş grubundakilerden farklı olduğu gibi kendi yaş grubu içinde de farklılık göstermektedir. Genç yaşlı döneminde daha çok sosyal faaliyetlere ihtiyaç duyulur. Buna karşılık ileri ve çok ileri yaşlılık dönemlerinde sağlık hizmetleri ile bakım önem kazanmaktadır. Türkiye’de yaşlılık döneminde ihtiyaç duyulan hastalıkların tedavisi ve bakımı büyük oranda genel sağlık hizmetleri içinde gerçekleştirilmektedir. Huzurevleri ve yaşlı bakımevleri Türkiye’nin batı yarısında toplanmıştır. Söz konusu hizmetlerin maliyetleri yüksektir. Çoğu zaman yaşlılar bir sosyal güvenlik kuruluşunun koruması altında değildir. İhtiyaç duyulan hizmetlerin büyük kısmı vakıflar veya ticari kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Gelenekler, özellikle büyük ailelerde yaşlı bireylerin aile içinde bakımını öngörmektedir. Ancak değişen ekonomik ve sosyal koşullar ve çekirdek aile yapısının hakim olmaya başlaması, bu durumun sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. Türkiye’nin yaşlılık konusunda temel politikası, yaşlıların bulundukları ortamda bakılması veya baktırılması esasına dayanmaktadır. Dünyada yaşlıların bakımı ile ilgili yeni strateji de bu yöndedir. Huzurevleri ile bakımevlerindeki yaşlıların, sosyal açıdan yalnızlığa itildiği düşüncesi hakimdir. Bunun yerine evde bakım projeleri daha çok desteklenmektedir. Bunu sağlamak için yaşlı başına belli bir bakım ücretinin ödenmesi, görevlilerin erken ve ileri yaşlıların bakımını yaşadıkları ortamlarda gerçekleştirmeleri temel uygulamalardır. Türkiye’de evde veya yerine bakım konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Konunun istismar edilmemesi, iyi bir denetleme sisteminin kurulması ile sağlanabilecektir.