TABERÎ’NİN et-Tabsîr fî me‘âlimi’d-dîn ADLI ESERİNDE İMÂNIN MÂHİYETİ VE BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENLERİN DURUMU


YAŞAR M. Y.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.4, pp.129-156, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi
  • Page Numbers: pp.129-156