Kirdeci Ali, Dasıtan-ı Hamame-i 'Ar'ar


TÖREN H.

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.34, pp.177-204, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

“Dasıtan-ı ¨amame-i ‘ar‘ar” one of the 14.th century Anatolian fields texts. It written by Kirdeci Ali and it’s characteristic is religious and epic. It has 43 verse. In this work is given transcription, a grammatical index.

Dasıtan-ı Gamame-i ‘Ar‘ar (Güvercin Destanı), 14. yüzyıl sonu veya en geç 15. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Kirdeci Ali tarafından mesnevi tarzında yazılmış 43 beyitlik dinî-destanî bir eserdir.

Makalede, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud E. bl., nr.4339’da kayıtlı bir Mevlid kitabının 58a-59b varakları arasında “Dasıtan-ı G©amame-i ‘Ar‘ar” adıyla yer alan Güvercin Destanının edisyon kritik yapılmadan transkripsiyonlu metni, tercümesi, örnekli dizini verilmiş ve metnin fonetik ve imlâ özellikleri ile ilgili bazı hususlar notlar şeklinde izah edilmiştir.