LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARININ VE SOSYAL AĞLARI BENİMSEME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ


TANRIVERDİ H. , Sağır S.

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.7, pp.775-822, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 18
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.775-822

Abstract

This study has been conducted to find out the impacts of high school students’ intentions in the use of social media and their adoption level of social media on their success. The survey, comprised of the scale used to analyze the purposes of use of social media, scale of social media adoption and the scale used to measure impact of social media on education, was applied on 1167 students from many schools who volunteered to participate in the districts of Pendik and Kartal in Istanbul. The data collected from the survey were analyzed in electronic environment thanks to SPSS 17.0 statistic package software. In case of comparison of two quantitative data, t-test was used to find out the difference between two groups, One-way Anova Test was used in the comparison of parameters in more than two groups and Tukey Post Hoc Test was used to spot the group causing the discrepancy. The relationship between dependent and independent variants was tested by using Pearson correlation; on the other hand the influence was tested with the use of regression analysis test. The results have read out that high school students’ intentions in the use of social media and their adoption level of social media have a wide variety of impacts on their success. When social media is used for learning, it makes contributions to improve the students’ year-end and foreign languages marks; when it is used to socialize with the others, it has adverse effect on the students’ success. On the other hand it has been proved that when it is used for learning, it helps the students improve their success.

Bu araştırma, lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan, sosyal medya sitelerini kullanım amacı ölçeği, sosyal medyayı benimseme ölçeği, sosyal medya eğitsel kullanım ölçeğinden oluşan anket formu İstanbul ili Pendik ve Kartal ilçelerinde bulunan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 1167 lise öğrencisine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Nicelik verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu belirlenmiştir.