Bir Yaşamdan Diğerine: Maylis De Kerangal’in Yaşayanı Onarmak Adlı Romanında Kalbin Yolculuğu


ÇAĞLAKPINAR B.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.26-31, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 51
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.26-31

Abstract

In her novel Mend the Living, Maylis de Kerangal constructs the narration upon the testimony of the people who are around a 20-year-old victim of an accident. The narrator speaks of Simon’s relatives, in the meantime, he/she lifts the lid on the mechanics of the health sector. T The processes from life to death and death to life are narrated by focusing on the events experienced by the donors and the receivers. The common ground that the characters meet is the body of Simon Limbres. Although Simon is in the center of the narration, the narrator forms the structure of the novel by reciting the events taking place around him. The aim of this study is to examine the placement of the characters in the main narration, and the relation between narrative elements and the fiction of the novel. This paper discusses the creation of a dynamic structure through the use of constantly changing viewpoints, dilemmas and contradictions experienced by the characters, the continuous movement between past and present in narration, and the life of the protagonist that goes from private to public and then to anonymity.

Maylis de Kerangal’in Yaşayanları Onarmak yapıtında anlatı, kaza geçiren yirmi yaşındaki bir gencin etrafındaki kişilerin tanıklığı üzerine kurgulanmıştır. Anlatıcı bir taraftan Simon’un yakınlarından bahsederken, bir taraftan da sağlık sektöründeki işleyişi gözler önüne serer. Yaşamdan ölüme, ölümden yaşama olan süreçler donörün ve alıcıların yaşadıklarına odaklanarak aktarılır. Karakterlerin buluştukları ortak nokta Simon Limbres’in bedenidir. Anlatının merkezinde Simon olmasına rağmen, anlatıcı onun etrafında gerçekleşen olayları anlatarak romanın yapısını oluşturur. Bu çalışmanın amacı karakterlerin ana anlatı içine yerleştirilme biçimini ve anlatıyı oluşturan öğelerin roman kurgusuyla ilişkisini incelemektir. Bakış açısının sürekli değişerek devingen bir yapı halini alması, karakterlerin yaşadığı ikilemler ve karşıtlıklar, şimdi ile geçmiş arasındaki gelgitler ve başkahramanın hayatının özelden genele, ardından da anonimliğe giden durumu ele alınmaktadır.