Determination and Evaluation of Practices in the Context of the PKK and PKK-Related Formations as a Terrorist Organisation in Germany


Dursun S., Demirel M.

Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2023, vol.2, no.54, pp.113-133

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113-133
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In our study, firstly, the nature of the PKK and the organization of the PKK operating in Europe have been emphasized in German court decisions. In addition, how the criminal responsibility of the persons within this structure is determined in the context of § 129b of the German Criminal Code is analyzed. In this framework, the general approach of the German courts towards the defenses raised by members of the organization during the trial is presented. In the second part of our study, we examined § 20, paragraph 1, sentence 1, subparagraph 5 of the German Law on Associations and examined whether the use of promotional signs (including the poster of the leader of the organization) of the PKK or its affiliated organizations falls within the scope of this provision. It is addressed here whether the use of flags and emblems of the YPG and similar organizations is considered within the context of this provision.

Çalışmamızda öncelikle Alman mahkeme kararlarında PKK’nın niteliği ve PKK’nın Avrupa’da faaliyet gösteren yapılanması üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu yapılanma içerisinde yer alan kişilerin Alm. CK § 129b hükmü bağlamında ceza sorumluluklarının nasıl belirlendiği irdelenmiştir. Bu çerçevede örgüt mensubu olan kişilerin yargılama esnasında ileri sürdükleri savunmalara yönelik olarak Alman mahkemelerinin genel yaklaşımı ortaya konmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise Alman Dernekler Kanunu § 20, fıkra 1, cümle 1, bent 5 uyarınca irdeleme yapılmış, PKK’nın veya onun parçası olan örgütlerin tanıtım işaretlerinin (örgüt liderinin posteri dâhil) kullanımının bu hüküm kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği incelenmiştir. Burada özellikle YPG ve benzeri yapıların bayrak ve amblemlerinin kullanılmasının bu hüküm bağlamında telakki edilip edilmediği ele alınmaktadır.