Belediye İşletmelerinin Kamuoyuna Sunduğu Finansal Bilgilerin Kapsamı Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

SARIOĞLU K.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.27, ss.1-22, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 81
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
  • Sayfa Sayıları: ss.1-22

Özet

Tabi oldukları kamu denetim çevresinin yasal sınırları yeterli olarak belirlenmiş olmayan
belediye işletmelerinin finansal raporlarının açıklanması, bu şirketlerin sermayelerine kamu kaynakları kullanılarak iştirak edilmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Son yıllarda bu şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin parasal büyüklüğü, finansal bilgilerinin açıklanmasının gerekli kılacak önemde artmıştır. Belediye İktisadi Teşebbüsleri olarak da adlandırılan belediye işletmelerinin temel özelliği, belediyeden bağımsız bir bütçeye sahip olmaları ve özel hukuk tüzel kişiliğinde kurulmuş olmalarıdır. Bu çalışmada belediye işletmelerinin, internet üzerinden, kamuyu finansal bilgi yönünden ne ölçüde aydınlattığı incelenmiştir. Çalışma kapsamındaki belediye şirketlerinin internet siteleri, belirli tarihlerde ziyaret edilmiştir. Yapılan incelemede şirketlerin internet sitesinde sunulan finansal bilginin kapsamı ve sunum şekline yönelik belirlenen belirli hususların varlığı kontrol edilmiştir. Yapılan inceleme ve uygulanan derecelendirme ölçeği sonucunda, Türkiye’de faaliyet gösteren belediye işletmeleri kamuoyuna finansal bilgi sunma derecelendirmesine göre sıralanmıştır. Kamuoyuna bilgi sunan az sayıdaki işletmenin sundukları bilgilerin kapsamı ve niteliği incelenmiştir.

It is exceptionally important for municipality owned entities, which of legal boundaries of the public monitoring environment are not determined sufficiently, to declare financial reports, because of the fact that resources of the public are invested in their capital. Basic characteristics of municipality owned entities are that they have budgets independent from the municipality and that they are established as legal entities under private law. In this study, it has been examined that in which scale municipality owned entities inform public about their financials over the Internet. The internet sites of the entities are visited on certain dates in the scope of the 1 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı study. The existence of the certain items in regard with the scope and presentation way of financial information on internet sites of those entities are looked into during this examination.
As a result of this examination and application of a grading scale, municipality owned entities are sorted according to the degree of presentation of financial information to public. The scope and qualitative characteristics of financial information presented by a few entity are investigated.