Retrosternal guatrlı hastalarda mediastinal tiroid hacminin ekstraservikal yaklaşım kararına etkisi


Creative Commons License

Sormaz İ. C. , Uymaz D. S. , İşcan A. Y. , Özgür İ. , Salmaslıoğlu A. , Tunca F. , ...More

8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2017, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42

Abstract

Amaç Retrosternal guatrlarda (RSG), tiroidin mediastinal kısımın hacmi ile ekstraservikal yaklaşım gereksinimi arasındaki ilişkiyi belirlemek.

Gereç-Yöntem Ocak 1990-Ocak 2016 arasında RSG nedeniyle ameliyat edilen 204 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri volümetrik analize uygun olan 47 hasta çalışmaya dahil edildi. Ekstraservikal girişime ihtiyaç duyulan hastalar grup 1(n=8, %17), servikal insizyonla ameliyatları sonlandırılan hastalar grup 2 (n=39, %83) olarak belirlendi. Ekstraservikal yaklaşımla ilişkili olan mediastinal tiroid hacminin cut-off değerini belirlemek için ROC analizi uygulandı.

Bulgular ROC analizinde >=162 cm3 mediastinal tiroid hacmi cut-off değer olarak belirlendi. Ekstraservikal girişimi belirlemede mediastinal tiroid dokusu hacminin cut-off değerinin hem sensitivitesi, hem de negatif tahmin değeri (NTD) %100 olarak belirlendi.

Sonuç Retrostrenal guatrlı hastalarda BT tiroid dokusunun mediasten içerisinde uzanımı ve komşu yapılar ile ilişkisi hakkında çok kıymetli bilgiler veren bir görüntüleme yöntemidir. Tiroid bezinin mediastinal bölgedeki hacminin belirlenmesi ameliyat öncesi ekstraservikal girişimi öngörmede yardımcı olabilir. Torasik inlet altındaki >= 162 cm3’lük tiroid dokusu hacmi ekstraservikal girişim için risk faktörüdür. Retrosternal guatrlı hastalarda ekstraservikal yaklaşımı öngörebilmede, volümetrik analizin değerini belirlemek için daha geniş vaka sayılı serilere ihtiyaç vardır.