İnovasyonun Finansmanı ve Risk Sermayesi


Tuna A., İsabetli İ.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.64, no.1, pp.27-45, 2014 (Peer-Reviewed Journal)