“Elektronik öğrenme nesnelerine erişim ve metadata"


Yalvaç M., BAYRAKTUTAN F.

Future-Learning: First international conference on innovations in learning for the future : e-Learning, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2004, ss.643-656

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.643-656

Özet

Özet: Bu çalışmada, Dünya için olduğu kadar Türkiye için de yeni ve gelişen bir 
konu olan “yeniden kullanılabilir öğrenme nesnesi” veya daha genel bir ifadeyle 
“öğrenme nesnesi”nin tanımı yapılmakta; temel yapısına, biçimine, içerik 
geliştiriciler açısından sağladığı kolaylıklara değinilmekte ve elektronik öğrenme 
nesnelerine erişimde metadataların sağladığı yararlar ve bu konudaki bazı 
örnekler genel bir çerçevede ele alınarak, Türkiye için gündeme getirilmektedir.