Mehmed Ekrem, Nazariyât-ı Hukukiye Müvâcehesinde Türkiya İnkılab-ı Ahîri ve Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Dersaadet, Cihan Biraderler Matbaası, 1338/1341. (İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik - Hilafet Risâleleri içinde, ed. İsmail Kara, İstanbul, Klasik Yay., 2014, VI, 595-613).


YÖRÜK A. A.

Klasik Yayınları, İstanbul, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Klasik Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul