2 Boyutlu Gabor Filtre yöntemi uygulayarak Trakya ve Marmara Denizindeki Fay hatlarının saptanması


ÖZMEN A., Erdoğan D., UÇAN O. M. , ALBORA A. M.

13. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 2005, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

In this paper, we have applied 2D Gabor filtering
to gravity and magnetic anomalies in estimation
of discontinuities. Gabor filtering is an effective
separation method compared to others having
steerable and frequency parameter properties.
We have found new faults using Gabor filtering
for gravity and magnetic anomalies of Marmara
Sea.
Bu makalede, filtresi jeofizik yöntemlerden
gravite ve manyetik anomali haritalarına
uygulanarak süreksizlik sınırlarının saptamasında
kullanılmıştır. Gabor filtreleri yön ve büyüklük
açısından sağladığı esneklik dolayısıyla başka
doku modellerine göre daha iyi ayrıştırma
özelliğine sahiptir. Bu nedenle Gabor filtreleri
Jeofizik verilerinin ayrımında süreksizlik
sınırlarının saptanmasında uygun bir yöntemdir.
Bu makalede, Gabor filtresi Marmara
bölgesindeki gravite ve manyetik anomali
haritalarına uygulanmış ve bu bölgedeki fay
hatları ortaya çıkartılmıştır.