An Overview of “Translatio: The translation market in France in the era of globalization”


Emirosmanoğlu Z.

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no.18, pp.251-254, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkçe çevirisi bulunmayan Translatio- Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation [Translatio - Kürelleşme çağında Fransa’da çeviri piyasası] Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi CNRS Yayınları tarafından 2008 yılında Kültür ve toplum dizisini yöneten Gisèle Sapiro editörlüğünde yayımlanmıştır. Sapiro CNRS’te araştırma direktörü, Sosyal ve Beşerî Bilimler Yükseköğretim Okulu EHESS’te öğretim üyesidir. 1990 yılında TelAviv Üniversitesinde Itamar Even-Zohar’la yüksek lisans tezini ve EHESS’te ise doktorasını Pierre Bourdieu’yle yapmıştır. 1994 yılında doktora tez savunma jürisinde Bourdieu ve Even-Zohar birlikte yer almıştır. Sapiro’nun, Bourdieu’nün fikirlerin uluslararası dolaşım araştırma perspektifiyle edebiyat, kültür ve ‘entelektüeller’ sosyolojisi alanlarında gerek sosyal bilimlerin gerekse edebiyat çevirilerinin uluslararası dolaşımı üzerine çok sayıda sosyolojik saha araştırması bulunmaktadır. Türkçede Edebiyat Sosyolojisi başlıklı kitabı yayımlanmıştır.