Din ve Sosyal Hayatta Kadın


BULADI K.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.71-110, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-110

Abstract

The holy Koran tells that the whole mankind has occured from one man and woman. The parents of the whole mankind are the same. The humanity has increased from Adem and Havva.

The family which has built by these two men forms the base of the mankind. The main elements of all families during the human history were man and woman. It is impossible to keep the family alive without any of them. Woman is the main element of the humanity. She is the noble and the founder member of the family. It is not possible to build a family without her.

The most important talent and mission given by God to the woman is being a mother. To be a mother. To be a mother is an honour for a woman. The lead role by the generations education is mothers role.

God didn’t create man and woman by their own. They need and fit each other. Women is a lovely and respected life-partner. Women is the start point and the mirror of the society.

The woman which wsa being looked down upon before Islam and their rights have been protected by the holy Koran. Woman is also an important element of the social life. There can be no success in the social life without her.

Kur’an-ı Kerîm, bütün insanların bir erkek ve kadından meydana geldiğini bildirmektedir. Bütün insanlığın ana-babası birdir. Herkes Adem ile Havva’dan çoğalmıştır.

Bu iki zâtın kurduğu aile, insanlığın temelini oluşturmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca bütün aile kuruluşlarında erkek ve kadın ana unsurdur. Biri olmadan diğeri, diğeri olmadan öbürünün olması mümkün değildir. Kadın, insanlık ailesinin ana faktörüdür. Asil ve kurucu üyesidir. Onsuz aile kurulmaz ve nesil çoğalmaz.

İnsanlığın temelini oluşturan kadına, Allah tarafından tevdi edilen en önemli kabiliyet ve yüklenen görev, hiç şüphesiz “analık” vazifesidir. Analık, kadına verilmiş üstün bir paye ve şereftir. Nesillerin yetişmesinde annelerin rolü büyüktür.

Allah Teâlâ, kadın ve erkeği tek başına değil birbirine muhtaç ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yaratmıştır. Kadın, sevilen ve sayılan bir hayat arkadaşıdır. Kadın, toplumun mihenk taşıdır, aynasıdır ve kısaca hayat damarıdır. İslam’dan önce hor görülen kadına Kur’ân sahip çıkmış ve onların hakkını koruma altına almıştır. Kadın sosyal hayatın da önemli bir elemanıdır. Onsuz sosyal hayatta başarı sağlanamaz.