Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme


YOLAÇ G. , AKYÜZ İ.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.6, pp.132-143, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 11
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
  • Page Numbers: pp.132-143

Abstract

Market mavens, who have extensive knowledge about different product/service categories and have highlevel motivation to share this knowledge, are a special consumer group. Market mavens as a rarely studied area in national literature have an important role in market knowledge diffusion. In this study, determining the demographic characteristics of market mavens is aimed. According to the results, gender, education and income are the distinguishing demographic features to define market mavens.

Pazar kurtları, farklı ürün/hizmet kategorilerinde kapsamlı bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi yayma
motivasyonu yüksek özel bir tüketici grubudur. Ulusal yazında sık çalışılmayan bir konu olan pazar
kurtları, pazardaki bilginin akışında önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, pazar kurtlarının demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, pazar kurtlarını tanımlamada; cinsiyet, eğitim ve gelir değişkenleri ayırt edici demografik özellikler olarak görülmektedir.