Multipl Sklerozda Biyobelirteç Olarak Bruch Membran Açıklığı-Minimum Rim Genişliği’nin Değerlendirilmesi


Özbilen K. T. , Gündüz T. , Çukurova Kartal S. N. , Gedik A. C. , Eraksoy M. , Kürtüncü M.

56. Ulusal Nöroloji Kongresi , İstanbul, Turkey, 28 November - 02 December 2020, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97

Abstract

Sözlü Bildiri

56. Ulusal Nöroloji Kongresi 28 Kasım – 2 Aralık 2020, Online, S-97

 

Multipl Sklerozda Biyobelirteç Olarak Bruch Membran Açıklığı-Minimum Rim Genişliği’nin Değerlendirilmesi

 

Kemal Turgay ÖZBİLEN, Tuncay GÜNDÜZ, Selva Nur ÇUKUROVA KARTAL, Ali Ceyhun GEDİK, Mefküre ERAKSOY, Murat KÜRTÜNCÜ

 

Amaç
Bruch membran açıklığı-minimum rim genişliği (BMO-MRW) ve anatomik konumlandırma sistemi (APS-RNFL) kullanılarak retinal sinir lifi tabakası kalınlığı ölçümlemesi yeni optik koherans tomografi (OKT) yöntemleridir ve daha önce multipl skleroz (MS) hastalarında araştırılmamışlardır. Bu çalışmada, bu OKT yöntemlerinin MS hastalarında alternatif bir biyobelirteç olarak etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem

Bu retrospektif kohort çalışmasına relapsing-remitting MS (RRMS) hastaları ve sağlıklı kontroller alındı. Ölçüm yapılan gözler MS ve daha önce geçirilmiş optik nevrit (ON) olup olmadığına göre sınıflandırıldı. Bütün katılımcılara OKT ile standart peripapiller RSLT (S-RNFL), BMO-MRW ve APS-RNFL ölçümleri yapılarak gruplar arası karşılaştırmalar yapıldı. OKT parametreleri-EDSS korelasyonu, ve prediksiyon tahmini için ROC analizi uygulandı.

 

Sonuçlar

Çalışmaya 122 olgunun (MS: 63, kontrol: 59) toplam 244 gözü dâhil edildi. Elli bir gözde daha önce ON geçmişi vardı. Her üç yöntem de ON geçiren gözlerin bütün sektörlerinin nöroretinal rimlerindeki incelmeyi saptadı (p=0,005). S-RNFL ve APS-RNFL teknikleri ON (+), ON (-) ve sağlıklılar arasındaki nöroretinal rim kalınlığı farkını saptayabildi (p<0,001). Bununla birlikte, BMO-MRW ON (-) hastaları ve sağlıklı kontrolleri ayırt edemedi. OKT parametreleri ile EDSS arasındaki korelasyon sadece ON geçiren gözlerde olmak üzere her üç yöntemle de tespit edildi (S-RNFL: p=0,01, r=-0,35; APS-RNFL: p=0,001, r=-0,39; BMO-MRW: p=0,04, r=-0,24). BMO-MRW her açıdan diğer OKT tekniklerinden istatistiksel olarak daha zayıftı.

 

Tartışma

Yeni APS-RNFL tekniği, MS'de terapötik karar vermeyi desteklemek için S-RNFL tekniğine göre biraz daha güvenilir bir alternatif olabilir. BMO-MRW standart-RNFL ölçüm tekniğine göre daha başarısız bulunmuştur