Graves Oftalmopatiye Sekonder Resriktif Vertikal Şaşılıklarda Cerrahi Sonuçlarımız


Özbilen K. T. , Aksu Ceylan N.

53. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019, pp.1173-1176

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1173-1176

Abstract

PS-505 [Şaşılık] Graves Oftalmopatiye Sekonder Resriktif Vertikal Şaşılıklarda Cerrahi Sonuçlarımız Kemal Turgay Özbilen, Nihan Aksu Ceylan İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa), Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul GİRİŞ VE AMAÇ:Tiroid oftalmopatiye sekonder gelişen oftalmoplejide; medikal tedaviyle kaybolmamış, inaktif dönemdeki vertikal şaşılık ve ona bağlı diplopinin cerrahi düzeltme sonuçlarını değerlendirmek YÖNTEM:İTF Göz Hastalıkları A.Dalı Şaşılık Biriminde 2017 ocak-2019 şubat arasında en az 6 ay takip edilmiş, aktif dönemdeyken pulse steroid ve/ veya Eksternal Radyoterapi almış, ancak inaktif dönemde olup sebat eden diplopi, vertikal ±horizontal şaşılığı olan ve vertikal kas cerrahisi yaptığımız 5 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Kayma miktarı 10 prizm dioptirden fazla olan ve/veya prizmatik cam tedavisini kabul veya tolere etmeyen hastalara cerrahi uygulanmıştı. Cerrrahi seçimi; hareket kısıtlılığı, forse düksiyon testi ve MR görüntülemesinde anormal ekspansiyon gösteren kaslara geriletme olarak planlanmıştı BULGULAR:3 kadın, 2 erkek toplam 5 hasta, ortalama yaş 46.4±7.77 (39-56) yıl, ortalama takip süresi 12.4±4(9-19) ay, ortalama vertikal kayma 20.8±8.2 (15-35) Prizm Dioptri, uygulanan ortalama vertikal kas geriletme miktarı 6.8±2,7 mm, her 1 mm lik geriletme 3.05 prizma vertikal düzeltme sağlamıştır. 5 hastanın 6 kasına (5 inferior/1 superior rektus) geriletme cerrahisi uygulanmıştır. 4 hastanın post-op diplopisi tashihsiz düzelmiştir, 1 hastada 4 prizma bakiye kalmış ve prizmatik gözlükle diplopisi giderilmiştir. 5 hastanın hepsinde inferior rektus geriletmesi yapılan tarafta skleral show- alt kapak retraksiyonu belirğin hale gelmiştir. Ekzoftalmus miktarları ortalama 2±07 mm artış göstermiştir TARTIŞMA VE SONUÇ:Tiroid oftalmopatiye sekonder vertikal şaşılıklarda, inaktif dönemde yapılan cerrahi; vertikal kaymanın ve diplopinin giderilmesinde oldukça etkilidir, her 1 mm lik geriletme yaklaşık 3 prizma kaymayı düzeltmektedir. Ancak cerrahi sonrası inferior rektus geriletmesi yapılan gözlerde alt kapak retraksiyonunda belirginleşme ve resriktif kas geriletilen gözlerde ekzoftalmus da minimal artış izlenmiştir. Anahtar Kelimeler: graves oftalmopati, resriktif şaşılık, vertikal şaşılık