Pantoea agglomerans’ın neden olduğu kateter ilişkili bir sepsis olgusu


KÖKSAL ÇAKIRLAR F. , YILMAZ YÜCEL F. , PAZAR YILDIRIM E. , GÖNÜLLÜ N. , BAVUNOĞLU I. , UYAR Y. , ...Daha Fazla

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, ss.59-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.59-62

Özet

Pantoea türleri, bitkilerde ve toprakta bulunan,
Enterobacteriaceae ailesinden, fakültatif aerob Gramnegatif
çomaklardır. Pantoea agglomerans immün
sistemi normal olan kişilerde lokalize, immünsuprese
hastalarda ve yeni doğanlarda sistemik enfeksiyonlara
neden olabilmektedir. Fırsatçı patojen olan bu
bakterilerin neden olduğu nozokomiyal enfeksiyonlar;
septik artrit, pnömoni, sepsis, peritonit, üriner sistem,
cerrahi alan ve kateterle ilişkili enfeksiyonlardır.
Bu bakteri, 4°C’de iyi üreyebilme özelliğine sahip
olduğu için kontamine intravenöz solüsyonlar ve
depolanmış kan ürünleriyle bulaşabilmektedir. Pantoea
spp. pamuk silgiçlerde, intra-arterial gereçlerde de
bulunabilmektedir. Bu çalışmada, P. agglomerans’a
bağlı kateter ilişkili bir sepsis olgusu sunulmaktadır.
Kasım 2013’te mide kanseri tanısı konulan, son
kemoterapisini Mart 2014’te alan 54 yaşında erkek
hasta; kemoterapi sonrası bulantı kusma, beslenememe
şikayetleriyle hastanemizin dahiliye servisinde
yatırıldı ve gastrointestinal pasajı olmaması nedeniyle
total parenteral nutrisyon (TPN) ile takip edildi.
Genel durumu stabilleşince Nisan 2014’te taburcu
edildi. Evde iki hafta TPN ile beslenmesi sürdürülen
hasta Mayıs 2014’te üşüme, titreme ve 39,9 OC ateş
şikayetleriyle İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi’nin acil servisine başvurdu.
Kateter ilişkili sepsis ön tanısıyla piperasilintazobaktam
başlanarak dahiliye servisine yatırıldı.
CVP kateterinden alınan kan kültüründe Gram