Küresel Dünyada Finansal Krizlerin Anatomisi


Creative Commons License

Balkanlı A. O.

Kitapyurdu-Akademik, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Kitapyurdu-Akademik
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya ekonomisi, Covid-19 salgını sonrasında, büyük bir dalgalanma sürecine girmiştir. 2022 yılının ortalarıyla birlikte Covid-19 salgının sakinleşmesi sonrasında, dünya ekonomisinde hammadde ve girdi fiyatlarından başlayan yükselişler ortaya çıkmış ve bunun bir adım sonrasında da enflasyonist bir süreci ifade eder bir biçimde tüm ürün fiyatlarında süreğen yükselişler ortaya çıkmıştır. Bir bakıma, dünya ekonomisi Covid-19 salgınından çıkarken -hem ertelenmiş talebin ve hem de daralmış girdi arzının ve maliyet yükselişlerinin beslediği- artan bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada, ABD başta olmak üzere birçok ülke enflasyon sorununu çözmek üzere, anti-enflasyonist iktisat politikalarını uygulamaya koymuşlardır. Bu süreçte, sahip olduğu makroekonomik büyüklük nedeniyle, dünya ekonomisinde önemli bir yeri olan ABD’nin ortaya koyduğu daraltıcı politikalar, dünya ekonomisinde büyük etkilere sahip olmuş ve ekonomik canlılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Böylelikle bir yanda dünya ekonomisinde, resesyon tartışmaları gündeme gelirken, diğer yanda izlenen daraltıcı politikaların etkisinde, ABD dolarının dünyada kıtlaşacağı ve bunun da gelişmekte olan ekonomilerde dövizde (dolar) likidite sorunları yaratabileceği ve likidite sorunlarının, resesyon ile birlikte, dünya ekonomisinin -özellikle gelişmekte olan ekonomilerden başlayarak- bir kriz ortamına gireceği konuşulmaya başlamıştır. Açıktır ki dünya ekonomisindeki ortaya çıkabilecek bir resesyon ve likidite sorunu, borçlanmadan dış ticarete ve döviz rezerv konumlarına etkileri itibariyle, gelişmekte olan ekonomiler için ciddi bir sorun anlamına gelebilir. Özellikle 1990’lı yıllarda, bu ekonomilerin yaşadıkları deneyimler düşünüldüğünde, bu durum hiç de şaşırtıcı olmaz. Bu bağlamda gelişmekte olan ekonomilerin orta dönemde yaşadıkları ekonomik gelişme ve ekonomik kriz süreçleri ve burada etkili olan faktörlerin incelenmesi, günümüzde yaşanan gelişmeleri anlamak ve olası etkilerini çözümleyebilmek noktasında önemli bir açıklayıcılığa sahiptir. Bu çerçevede, kitapta bu konunun incelenmesine odaklanılmıştır.