Türkiye Varlık Fonu’nun Denetimi


Ovalıoğlu S.

Yedinci Genç Vergi Hukukçuları Konferansı Sempozyum Kitabı, vol.1, pp.21-41, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)