İlkâ’u’d-dav’ ‘alâ ba‘di’l-vesâ’iki’l-Osmaniyye el-hâssa bi’l-mektebeti’l-‘âmme fi Dımaşk


CANATAR M.

el-Mu’temer ed-Devlî havle Bilâd el-Sham fi’l-ahdi’l- Osmani Bernamecü Fi’liyyat el-Mu’temer ve Mülahhasatü’l-buhûs, Şam, Suriye, 26 September - 30 May 2005, ss.45

  • Basıldığı Şehir: Şam
  • Basıldığı Ülke: Suriye
  • Sayfa Sayıları: ss.45