Evaluation of Triglyceride-Glucose (TyG) Index Elevation as a Biomarker and Risk Factor in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma.


Creative Commons License

Doğan R., Küçük R. B., Tuğrul S., Yenigün A., Doğan E. E., Polat E., ...More

44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2023, pp.14-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14-15
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

LARENKS SKUAMÖZ HÜCRELI KARSINOMUNDA TRIGLISERIT-GLUKOZ (TYG) İNDEKSI YÜKSEKLIĞININ BIYOBELIRTEÇ VE RISK FAKTÖRÜ OLARAK DEĞERLENDIRILMESI 

Amaç: İnsülin direnci, artan IGF-1 seviyeleri ile ilişkilidir. IGF-1’in larengeal skuamöz hücreli karsinom riskini artırdığı gösterilmiştir. İnsülin direncinin bir belirteci olarak trigliserit-glukoz indeksi (TyG indeksi) kullanılmaktadır. Çalışmamızda TyG indeksi ile larengeal skuamöz hücreli karsinom arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 53 larengeal skuamöz hücreli karsinomlu hasta (Grup 1) ve 48 sağlıklı gönüllünün (Grup 2) dahil edildiği bu retrospektif kohort çalışmasında TyG indeksinin larengeal skuamöz hücreli kanser üzerine etkisini inceledik. Larenks kanseri hastalar evrelerine göre iki gruba ayrıldı. Evre I ve II olanlar Grup 1A, evre III ve IV olanlar Grup 1B olarak isimlendirildi. TyG indeksi [açlık trigliseritleri (mg/dL) × açlık plazma glukozu (mg/dL) /2] olarak hesaplandı. TyG indeksinin larenks kanseri üzerindeki etkisi; cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, hastalığın evresi parametreleri üzerinden araştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve BMI değerleri açısından anlamlı fark yoktu. Grup 1’in TyG indeksi (4.75±0.33) grup 2’den (4.59±0.15) anlamlı olarak daha yüksekti. Grup 1B nin TyG indeksi değeri (4.84 ± 0.31) hem grup 1A’dan (4.61±0.32) hem de grup 2’den (4.59±0.15) anlamlı olarak daha yüksekti. Grup 1A’nın TyG indeksi (4.61±0.32) ile grup 2’nin TyG indeksi (4.59±0.15) değerleri arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: TyG indeksi, larengeal skuamoz hücreli kanser için umut verici bir biyobelirteç olabilir. TyG indeksi daha yüksek olan kişilerde larengeal yassı hücreli kanser insidansı ve progresyonu riski fazla olabilmektedir. Anahtar kelimeler: insulin direnci, larengeal skuamöz hücreli kanser, trigliserit-glikoz indeksi