Investigation of Critical Genetic Variations of Vitamin D Metabolism and Vitamin D Serum Levels in Brain Cancer


Creative Commons License

Özdemir M., Hakan M. T., Sönmez D., Kafadar A. M., Yaylım İ., Küçükhüseyin Ö.

Experimed, vol.10, no.1, pp.16-24, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/experimed.2020.0002
  • Journal Name: Experimed
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.16-24
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Recent studies imply the effects of micronutrient intake on the

development of several cancers including primary brain cancer

(PBC). The biological effects of vitamin D, a member of the fat-soluble

vitamin family acting as a steroid hormone, was carried out

by binding its receptor (VDR) through vitamin D-binding-protein

(VDBP). The present study aims to investigate the effects of vitamin

D levels and VDR rs2228570, VDR rs731236, VDBP 7041 polymorphisms

on PBC development. The study group consisted of

71 patients and 84 controls. Vitamin D levels were determined

by high-pressure liquid chromatography where polymorphisms

by polymerase-chain-reaction and restriction fragment length

polymorphism methods. The distribution of VDR rs2228570 variants

in PBC and its subgroups were determined as FF>Ff>ff; VDBP

rs7041 variants were TG> GG>TT, however, VDR rs731236 variants

were Tt>TT>tt in PBC and meningioma and TT>Tt>tt in glioma.

Vitamin D levels were measured below normal levels in all patients

and control groups, which shows the deficiency in Turkish

society in line with the literature. Our results show that low serum

vitamin D level may be an individual risk factor in the development

of brain tumors, however, VDR rs2228570 and rs731236 and

VDBP rs7041 polymorphisms have no effect on the risk of disease

development.

ÖZET

Son çalışmalar, mikrobesin alımının primer beyin kanseri (PBC) dahil

olmak üzere çeşitli kanser türlerinin gelişimi üzerindeki etkilerine

işaret etmektedir. Yağda çözünen vitaminler sınıfında yer alan

ve steroid hormon olarak etki gösteren D vitamini biyolojik etkilerini

reseptörü (VDR) ile vitamin D bağlayıcı protein (VDBP) aracılığıyla

gerçeklestirmektedir. Çalışmamızda, D vitamini düzeyleri ile

VDR rs2228570, VDR rs731236, VDBP 7041 polimorfizmlerinin PBC

gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma

grubu, beyin kanseri tanısı konmuş 71 hasta ile 84 sağlıklı bireyden

oluşturulmuştur. D vitamini düzeyi, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi

yöntemiyle, VDR FokI (rs2228570), TaqI (rs731236) ve VDBP

rs7041 polimorfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon

parça uzunluk polimorfizmi yöntemleriyle belirlenmiştir. Çalışmamızda

VDR FokI gen varyantlarına ait dağılım primer beyin kanseri

ve alt gruplarında FF>Ff>ff; VDBP rs7041 varyantları TG>GG>TT

olarak, VDR TaqI varyantlarının ise primer beyin kanseri ve meningiomada

Tt>TT>tt, gliomada TT>Tt>tt olduğu tespit edilmiştir.

D Vitamini düzeyleri tüm hasta gruplarında ve kontrol grubunda

normal düzeyinin altında ölçülmüş, bu durum Türk toplumundaki

vitamin D düzeylerinin literatürle uyumlu bir şekilde düşük seviyede

olduğunu göstermiştir. Çalışmamız sonuçları, beyin tümörleri

gelişiminde düşük serum D vitamini seviyesinin bireysel bir risk

faktörü olabileceğini, ancak VDR rs2228570 ile rs731236 ve VDBP

rs7041 polimorfizmlerinin hastalık gelişim riskine etkisinin olmadığını

göstermektedir.