TÜRKİYE RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE ÖRNEK RÜZGÂR SANTRAL İNCELEMESİ


Ermiş F., Akova İ.

2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi,, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2021, vol.1, pp.137-140

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137-140
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

TÜRKİYE RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE ÖRNEK RÜZGÂR SANTRAL İNCELEMESİ Fevzi ERMİŞ, İsmet AKOVA fevziermis@gmail.com ÖZET Enerji, insanın yeryüzünde var olduğu andan itibaren gereksinim duyduğu temel girdilerin başında gelmektedir. Değişen teknik ve teknolojik şartların haricinde artan nüfus, enerji kullanım tür ve çeşitlerine yönelik önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuş, enerji üretmek için kullanılan kaynaklara da bir baskı ortaya çıkarmıştır. 18. yy.’de Sanayi Devrimi sonrası kömür önemli bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkarken 19. yy. petrolün parladığı yüzyıl olmuştur. 20. yy.’nin ikinci yarısında ise kömür ve petrolün ortaya çıkardığı çevresel, siyasi ve ekonomik sorunların çözümü olarak görülen diğer kaynaklara yönelimin arttığı görülmektedir. Diğer karbon salınımı yapan kaynaklar gibi doğal gazın da çeşitli risklerden istenen avantajı sunamaması ve sürdürülebilir kalkınmanın dünya gündemine girmesi neticesinde, 1970’ler sonrası alternatif kaynaklara yönelimin artmasına neden olmuştur. Alternatif kaynaklar arasında rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, biyokütle, hidrolik enerji sayılabilir. Enerji kaynakları arasında ikincil enerji türü olan elektrik enerjisi kullanım kolaylığı, atık bırakmaması, gelişen teknolojiyle kullanım alanının artması neticesinde talebi artmış özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesiyle tüketimi genişlemiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ve ihtiyacı her geçen gün artan bir ülke için enerji konusu önem arz ettiğinden değişen şartların, kullanıma giren yeni kaynakların iyi analiz edilip Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla Türkiye rüzgâr potansiyeli çalışılmış ve ülkemiz coğrafyasının sunmuş olduğu rüzgâr potansiyeli değerlendirilerek genel enerji tüketim miktarının ne kadarının rüzgârdan sağlanacağı hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu sayede enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlasına (REPA) göre yapılan hesaplamalarda Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyelinin 48.000 MW olduğu ortaya konmuştur. 2019 yılı itibariyle Türkiye toplam elektrik kurulu gücü ise 90.720 MW’a ulaşmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere rüzgâr potansiyelinin çeşitli nedenlerle tamamı kullanılamasa dahi önemli bir bölümünün ülkenin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamada büyük katkısı olacaktır. Çalışma; REPA, enerji üretim – tüketim istatistiklerinden, alanla ilgili akademik yazınların literatür taraması şeklinde oluşturulmuş ve son bölümünde İstanbul’da örnek bir rüzgâr santrali incelenmiştir. Santral incelemesi ile uygulamadaki rüzgâr enerjisi üretimi ile ilk elden doğru kaynaklara ulaşılması ve rüzgâr enerji potansiyelinin yüksek olduğu alanlara örnek olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: yenilenebilir kaynaklar, sürdürülebilir kalkınma, çevre – enerji ilişkisi