Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı


Akdağ A. I.

Türkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Amasya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The research dwells on the general characteristics of academic publishing, the evaluation criteria an academic journal may have, and their practicalness in real life. The overall purpose of the study is to outline the distinctive features of an academic journal on Translation Studies (TS). More specifically, the purpose is to profile five academic TS journals, identify their similarities and differences through a descriptive model, developed particularly for this research. The model includes twenty-two subheadings: Publishing institution, target audience, editor, access, publication intervals, history, status, geographic area, circle, school, language, accessibility, authors, length of articles, level, consistency, review process, multidisciplinarity, range of topics, popularity, and format of the abstract. The data were acquired during the Ph.D. seminar course at Istanbul University delivered by Prof. Turgay Kurultay in 2011. The data from 2011 were updated with the current statistics. The following journals are included in the scope of the research: Traduction, Terminologie et Rédaction (TTR), The Translator, The Journal of Translation Studies of Moscow State University, The Journal of Specialized Translation, and Target. The results suggest an analogy among the missions of the journals despite significant differences in actual practice. Furthermore, some journals seem to represent the views of a particular circle. To conclude, although a general definition is possible on what an academic journal is, the closer look reveals an array of distinctive differences, shaping the structure of each journal uniquely. This can be explained by economic, political, ideological etc. stances of each country. All in all, the results of the study suggest a gap for further research on practicalness of the principles of academic objectivity and quality in real life.

Bu çalışmada bilimsel yayıncılığın ne olduğu, bir akademik derginin sahip olduğu ölçütlerin neler olabileceği ve bunların gerçek hayatta ne kadar uygulanabildiği sorularına yanıt aranmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın genel amacı, özel olarak geliştirilen inceleme modeli çerçevesinde Çeviribilim alanında bilimsel çalışmalar yayınlayan 5 yabancı derginin profilini çıkarmak, benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma akademik dergiciliğin özniteliğini betimlemeye çalışan bir üstbakış niteliğindedir. İnceleme modeli 22 başlık içermektedir: Yayıncı kuruluş, hedef kitle, editör, erişim, yayın aralığı, geçmiş, statü, bölge, çevre, ekol, dil, dışa açıklık, yazar çevresi, makale uzunluğu, düzey, tutarlılık, yazı kabul biçimi, kalite güvencesi, disiplinlerarasılık, konu dağılımı, yaygınlık ve öz formatı. Çalışmanın verileri İstanbul Üniversitesi doktora grubunda Prof. Dr. Turgay Kurultay tarafından verilen Seminer dersi kapsamında yapılan araştırmadan toplanmıştır. Bu sunumda 2011 yılında yapılan bu araştırmanın sonuçlarını paylaşmanın yanı sıra güncel durum da değerlendirilmek istenmektedir. Araştırmanın bütüncesini oluşturan bilimsel dergiler şunlardır: Traduction, Terminologie et Rédaction (TTR), The Translator, Moskova Devlet Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, The Journal of Specialized Translation ve Target. Sonuç olarak, her ne kadar misyon açısından benzerlik gösterseler de dergilerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bazı dergilerin özellikle belli çevrelerin görüşünü yansıttığı görülmüştür. Bu yüzden akademik derginin tanımını yapabilmek genelde olanaklı olsa da dergilerin detaylarına inildikçe meydana gelen farklılaşmalar akademik dergilerin her birinin kendine özgü yapısının olduğunu göstermiştir. Bu durum derginin yayınlandığı ülkenin ekonomik, siyasi, ideolojik koşullarıyla, yerel akademik ortamın özgül nitelikleriyle açıklanabilir. Bununla birlikte söz konusu derginin bu koşulların etkisiyle akademik tarafsızlık ve kalite ilkesini gerçek hayatta ne ölçüde uygulayabildiği sorusu da gündeme gelmektedir.