Sivas-Kuşaklı bölgesindeki Hitit imparatorluğunun kalıntılarının araştırılması: Markov Random Filtre (MRF)


ALBORA A. M., UÇAN O. M.

13. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 2005, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Image processing techniques are very important in
archaeological data evaluation Espericially data, closer to
the surface are carrying to important knowledge and
desired to be defected. We assume to process the raw data
of Sivas-Altinyayla Hittite civilisation , by MRF approach.
There our geo-radar map is obtained by using antenna array
with 0.5m distance and 500MHz carrier frequency.
Anomaly map is N1xN2 dimensional and each pixel is
defined as y={yij} and is assumed that the anomaly is
obtained as a superposition of many different buried objets.
MRF approach helped as to separate residual anomaly and
expressed as x={xij}.
1. Giriş
Bu çalışmada, Elektronik Mühendisliğinde güncel
filitreleme tekniği olarak kullanılmakta olan Markov
Rastgele Alanlar (MRF) yöntemi kullanılmıştır.
Arkeojeofizik çalışmalarda özellikle yeryüzüne yakın
yapıların görüntülenmesi önemlidir. Çalışma sahası olan
Sivas-Altınyayla bölgesi Başören Köyünün hemen
doğusunda bulunan Hitit Uygarlığına ait kalıntıların MRF
yöntemi kullanarak görüntülenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmalarımız Manyetik anomali haritası ve 500 MHz
antenli profil aralıkları 0.5 metre olan Jeoradar haritasında
yapılmıştır. Her iki anomali haritası da N1 x N2 boyutlu
y={yij} görüntüsü olarak alınmıştır. Bu görüntü
yeraltındaki farklı yapıların etkileşiminden oluştuğu
varsayılmıştır. MRF uygulaması ile rezidüel yapıların
ortaya çıkarılması sağlanmış ve x={xij} şeklinde
belirlenmiştir.