İnanç Turizminde Belediyelerin Rolü: İstanbul İlçe Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma


KIZILIRMAK İ. , ŞAHİN M. A.

International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Turkey, pp.877-891

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.877-891

Abstract

The basic purpose of establishing municipalities is meeting the common economic, social, education and health needs of people living in the town; also having the obligation of providing services of culture and tourism. In this respect, municipalities’ religious tourism oriented activities have considerable potential as well as activities aiming social tourism and cultural tourism for residents.

In this study, religious tourism oriented activities of forty municipalities of Istanbul are researched and data of 27 municipalities are obtained from the internet by content analysis.  The issues of types of tour programs, their contents and conditions to participate in them, services provided to participants, target groups of tours and organization schedules are analyzed in detail and in the conclusion part, the importance of receiving support and assistance of tourism enterprises in organizing tours of municipalities is emphasized.

Temel kuruluş amacı, beldede yaşayanların ortak nitelikteki ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan belediyeler, aynı zamanda kültür ve turizm ile ilgili birçok hizmeti de yerine getirmek zorundadırlar. Bu doğrultuda belediyelerce, yörede yaşayanlara yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal turizm ve kültürel turizm amaçlı faaliyetlerinin yanı sıra inanç turizmine yönelik faaliyetler de önemli bir potansiyele sahiptir.

Yapılan çalışmada, İstanbul’da bulunan kırk adet belediye ile ilgili olarak internetten elde edilen veriler, içerik analizi yoluyla, inanç turizmine yönelik yaptıkları çalışmalar araştırılmış ve 27 belediye ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Çalışmada belediyelerce düzenlenen gezi programlarının türleri, içerikleri, gezilere katılmak için gerekli koşullar, katılımcılara sağlanan hizmetler, gezilerin hedef kitlesi ve düzenlenme zamanları konuları, ayrıntılı olarak incelenmiş ve sonuç bölümünde de belediyelerce bu gezilerin düzenlenmesinde turizm işletmelerinin desteğinin ve yardımlarının alınmasının önemi vurgulanmıştır.