Transition from FRS for Small Micro Enterprises to Tax Base


Ayluçtarhan A.

7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 10 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Vergi düzenlemeleri (vergi mevzuatı) kapsamında, vergilendirme amacına yönelik olarak, muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgiler esas alınmaktadır. Gelir üzerinden alınan vergiler (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi) için ticari kardan (muhasebe karı) mali kara (matrah) ulaşılırken Kar veya Zarar Tablosu verisi üzerinden hareket edilmekte ve özellikle kanunen kabul edilmeyen giderler dikkate alınarak istisna ve diğer indirimler sonrasında mali kara ulaşılmaktadır. Yine harcama üzerinden alınan vergiler (özellikle KDV, ÖTV) kapsamında, muhasebe kayıt ve raporlaması, verilecek beyannameler için veri olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan, TFRS düzenlemeleri kapsamında, vergi mevzuatı düzenlemeleri de dikkate alınarak gelir vergilerinin raporlanması (ertelenmiş vergi) sağlanmaktadır.

Bu yakın ilişkiye karşın vergi ve muhasebe düzenlemeleri amaç ve düzenleme tekniği temelinde farklılık arz etmektedirler. Muhasebe düzenlemeleri, tüm işletme paydaşları için gerçeğe uygun raporlamayı hedeflerken, vergi düzenlemeleri devlet için ödenecek verginin doğruluğunu hedef alan düzenlemeler içermektedir. Muhasebe düzenlemeleri bir bütün olarak “ilke bazlı” düzenleme tekniğine sahipken vergi düzenlemeleri bir bütün olarak; kural bazlı, kanunilik esasına dayalı düzenleme tekniğine sahiptir.

Dolayısıyla, her iki düzenleme seti hem iç içe bir ilişki yapısına sahip hem de büyük farklılıklar barındırmaktadırlar. Sunum kapsamında, “KÜMİ FRS” taslağı özelinde bahse konu bu yakın ilişkiye dikkat çekilirken, iki düzenleme seti arasındaki düzenleme farklılıkları karşılaştırılarak izah edilecektir.