A STUDY ON THE METHODOLOGY OF SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: A COMPREHENSIVE GUIDE FOR RESEARCHERS


Cakmak Z.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-33, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The primary purpose of this article is to provide a comprehensive guide on the methodology of systematic review. This guide aims to convey in detail the various literature review methods and their implementation processes to researchers, enriched with example studies from different disciplines. To achieve the research goal, the document analysis method was chosen, and articles relevant to the subject matter were collected from databases such as Google Scholar, Web of Science, Scopus, and DergiPark, adhering to specified criteria. The selected documents consist of sources that include information about the basic principles of the methodology, application methods, and types of literature review. The analysis has meticulously determined the fundamental principles, various aspects, and implementation stages of the systematic review methodology. Additionally, it has identified the differences between types of literature reviews, along with the advantages and limitations of each. The findings reveal that this method plays a significant role in scientific research due to the rigor in data collection and analysis processes, the objectivity in evaluating scientific evidence, and the efficiency in addressing research questions. This article has the quality to serve as a resource for researchers planning to conduct systematic literature reviews or those wishing to gain more knowledge in this area.
Bu makalenin temel amacı, sistematik derleme metodolojisi hakkında kapsamlı bir rehber sunmaktır. Araştırmacılara çeşitli literatür derleme yöntemlerini ve bu yöntemlerin uygulama süreçlerini detaylıca aktarmayı hedefleyen bu rehber, farklı disiplinlerden örnek çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Araştırma amacına ulaşabilmek için doküman analizi yöntemi seçilmiş olup, belirlenen kriterlere uygun, konuyla ilgili makaleler Google Scholar, Web of Science, Scopus ve DergiPark veri tabanlarından toplanmıştır. Seçilen dokümanlar metodolojinin temel prensipleri, uygulama yöntemleri ve literatür derleme türleri hakkında bilgiler içeren kaynaklardan oluşmaktadır. Analiz sonucunda sistematik derleme metodolojisinin temel prensipleri, farklı yönleri ve uygulama aşamaları detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, literatür derleme türleri arasındaki farklar, her birinin avantajları ve sınırlılıkları ortaya konmuştur. Bulgular, ilgili yöntemin veri toplama ve analiz süreçlerindeki titizliği, bilimsel kanıtların değerlendirilmesindeki objektifliği ve araştırma sorularına yanıt vermedeki etkinliği ile bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, sistematik literatür derlemesi yapmayı planlayan veya bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacılar için bir kaynak olma niteliğine sahiptir.