STANİSLAVSKİ SİSTEMİ VE METOT OYUNCULUĞU’NUN ARALARıNDAKİ TEMEL FARKLAR AÇıSıNDAN KARŞıLAŞTıRıLMASı


Creative Commons License

ÖZÜAYDIN N. U.

Tiyatro Araştırmaları Dergisi - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Hakemli Dergisi, no.35, pp.23-36, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Stanislavski System and Method Acting are methods that are produced within
the scope of psychological realism in acting. These methods took form around
realism and stated the principles and standarts of realist acting. This article
aims to explain the historical progress of Stanislavski System and Method
Acting, examine the common basic principle and tendencies and evaluate the
basic differences between these two methods

Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu, oyunculukta psikolojik gerçekçilik
kapsamında ortaya konmuş yöntemlerdir. Bu yöntemler, gerçekçilik akımının
çevresinde şekillenmiş ve gerçekçi oyunculuğun ilke ve standartlarını
belirlemiştir. Bu makalede, Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu’nun
tarihsel gelişim sürecinin açıklanması, iki yöntem için de ortak olan temel
ilke ve yönelimlerin incelenmesi ve bu iki yöntemin aralarındaki temel
farklılıkların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.