GRAM NEGATİF MİKROORGANİZMALARDAN PSEUDOMONAS VE ASİNETOBAKTER ENFEKSİYONLARI


Creative Commons License

Tuğcu D.

TPHD EĞİTİM SERİSİ-PEDİATRİK FEBRİL NÖTROPENİ, HALE ÖREN,ZEYNEP KARAKAŞ,ADALET MERAL GÜNEŞ, Editör, Galenos, İstanbul, ss.70-78, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Galenos
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.70-78
  • Editörler: HALE ÖREN,ZEYNEP KARAKAŞ,ADALET MERAL GÜNEŞ, Editör

Özet

Çocukluk çağında maliniteli nötropenik hastalarda enfeksiyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Febril nötropenili çocuklarda görülen enfeksiyonların etkenleri çoğu kez bakteriler olmakla birlikte virüsler, mantar ve parazitler de etken olarak izole edilmektedir. Bakteriler arasında gram negatif mikroorganizmalar önemli bir yer tutmaktadır. Gram negatif mikroorganizmalar arasında da Pseudomonas ve Acinetobacter enfeksiyonları, hem görülme sıklığı, mortalitesinin yüksek oluşu, hem de antibiyotik direnci ile tedavi zorluğu nedeni ile önemli bir yer tutmaktadır. Bu yazıda çocukluk çağı febril nötropeni etkenlerindvn Pseudomonas ve Acinetobacter enfeksiyonlarının etyolojideki yeri, direnç mekanizmaları, tedavi yaklaşımları ve sonuçları değerlendirilmiştir.