Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması


Akkanat H.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.62, pp.317-332, 2004 (Peer-Reviewed Journal)