“Bazı Akvaryum Balıklarında Plesiomonas shigelloides Enfeksiyonu Üzerinde Bir Araştırma”. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2),31-34, 2005.


AKAYLI T. , ZEYBEK Z.

E.Ü. Su Ürünleri Der, vol.22, pp.13-26, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : E.Ü. Su Ürünleri Der
  • Page Numbers: pp.13-26

Abstract

This study was carried out to determine the reason of fish deaths in some aquarium fishes belongs to aquarium fish rearing farms in Istanbul province. Sick guppies (Poecilia reticulata) showed emaciation, ascites and fin rot. In necropsy, pale liver and kidney, darkened spleen and swollen bileduct were noticed. Ten sick fish samples included guppies, cichlids (Aulonocara maylandi) and swordtails (Xiphophorus helleri) were obtained from three aquarium fish rearing farms. Bacteriological inoculations were made on TSA from the visceral organs of sick fish such as liver, kidney and spleen. The antimicrobial susceptibility tests were performed using nine sorts of antimicrobialagents. According to bacteriological findi ngs, three bacterial isolates obtained in fected guppy fish were identified as Plesiomonas shigelloides. They were motile, sensitive to vibriostat (0/129), and produced white colonies on the TSA. Aeromonas hydrophila and Pseudomonas sp. strains were also identified from other sick fish. Antimicrobial agent susceptibility results showed that three isolates of bacteria were sensitive to only compound sulphonomides of nine sorts of antimicrobial agents.

u çalışmaİstanbul ili içinde bulunan bazı akvaryum  balığıüretim işletmelerindeki akvaryum balıklarında görülen öümlerin nedenini ortaya koymak amacıyla yapıldı. Enfekte lepistes (Poecilia reticulata) balıklarıda zayıflama, eksoftalmus, ascites ve yüzgeçlerde erime görüldü. Nekropside; karaciğer ve böbreklerin solgun, dalaklarının koyulştığı ve safra keselerinin ise şişkin olduğu dikkati çekmiştir. Üç adet işletmeden temin edilen lepistes, çiklit (Aulonocara maylandi) ve kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri) balıklarını içeren on adet hasta balık örneğinin karaciğer, dalak ve böbrek gibi iç organlarından Tryptic Soy Agar (TSA)’a ekimler yapıldı. İzole edilen bakterilere dokuz kemoerapotikle antibiyogram testi yapıldı. Hasta lepisteslerden izole edilen üç izolatın fenotipik muayenesi sonucunda Plesiomonas shigelloides olduğu tesbit edildi.Bakteri hareketli, vibriostat’a (O/129) duyarlı, glukozu oksidative fermentatif yolla kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer hasta balıklardan Aeromonas hydrophila ve Pseudomonas sp. de izole edildi. Antibiyogram testlerinin sonuçlarına göre madde duyarlık testlerinin sonularına göre üç bakteri izolatının da sadece potansiye sulfonamitlere duyarlı oldu ğu tesbit edildi