Koroner arter hastalarının sağlık davranışlarının geliştirilmesinde hemşirenin rolü


İnangil D., ŞENDİR M.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,, vol.5, no.2, pp.96-101, 2014 (Peer-Reviewed Journal)