Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Aile Merkezli Bakımın Önemi


Ertunç M., Aktaş E.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.291-298, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Giriş ve Amaç: Bir çocuğun konjenital kalp hastalığı tanısı alması ve hastane yatış süreçleri hem çocuk hem de ailesinin günlük yaşantısını devam ettirme ve rollerini yerine getirmede değişikliklere neden olmaktadır. Bu kronik hastalık sürecinde aile bireyleri yoğun bir kaygı ve stres yaşamakta, ebeveynler çocuklarının bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle sıklıkla kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Aile, çocuk için en önemli destek kaynağıdır. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklara uygulanan aile merkezli bakım yaklaşımı, karar verme ve bakım süreçlerinde aile, çocuk ve sağlık profesyonelleri arasında katılım, iş birliği, bilgi paylaşımı, saygı ve onur ilkelerini içermektedir. Bu derleme, konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda aile merkezli bakım yaklaşımının önemini belirtmek amacıyla yazılmıştır. Gereç ve Yöntem: Derleme niteliğinde olan çalışmada, aile merkezli bakım felsefesi, konjenital kalp hastalığının çocuk ve ebeveynler üzerine etkileri, konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda aile merkezli bakım ve önemi başlıklar altında tartışılmıştır. Bu başlıklar ile konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda aile merkezli bakım kavramı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Sonuç: Aile merkezli bakım yaklaşımı çocuk ve aile arasındaki bağları koruyan, aileyi bakıma dahil eden, çocuk ve ailenin hastanede yatış ve takip süreçlerinde kendini güvende ve yeterli hissetmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Ailenin kronik hastalığın yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini arttıran bu yaklaşım ile ebeveynlik rolleri desteklenmekte ve güçlendirilmektedir. Aile merkezli bakım yaklaşımı ile konjenital kalp hastalığı olan çocuğun kendine özgü ve gelişimsel ihtiyaçları karşılanabilmektedir.