Kolorektal kanserde sister mary joseph nodülü; umblikal cilt metastazı olgu sunumu


İşcan A. Y., Karip A. B., Özcabı Y., Ağca B., Aydın M. T., Onur E., ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Sister Mary Joseph nodülü kanser hastalarında görülen umbilikal metastazdır. Umbilikal metastazın oluşumunda suçlanmış olan birkaç farklı yol olup, primer odak genellikle karında ya da pelviste yerleşmiştir. Hayat kalitesi kötü ve yaşam beklentisi az olan bu hasta grubunda cerrahi tedavi tartışmalıdır. Tanı anında sistemik kanser yayılımı olan bu hastalarda acil cerrahi endikasyonları dışında onkoloji ve algoloji klinikleri işbirliğiyle konservatif tedaviler tercih edilmelidir.

OLGU: 44 yaşında erkek hasta, bir hafta önce dışkılama güçlüğü ve karında şişkinlik nedeni ile yapılan kolonoskopide lümeni tama yakın tıkayan rektosigmoid tümör saptanıp biopsi sonucu adenokarsinom olarak sonuçlanmıştı. Acil servise karın şişkinliğinde artış şikayeti ile başvuran hastada yapılan fizik muayenede umbilikusta sert, karın duvarına fikse, malign görünümlü cilt lezyonu saptandı. Yapılan görüntülemesinde masif assit, karsinöz peritoneal, karaciğer ve dalak metastazı ve rektosigmoid bileşkede tümöral oluşum izlenildi. İleus bulguları olan hastaya transvers koop kolostomi açıldı. Ameliyat sonrası dönemde masif assit nedeni ile kolostomisi aralıklı olarak çalıştı fakat ileus bulguları gerilemedi. Ameliyat sonrası birinci haftasında fekolaid kusmaları nedeni ile nazogastrik dekompresyonu ve assit parasentezi uygulanmasına rağmen ileusu düzeltilemeyen hastaya laparotomi kararı alındı. Laparotomide yaygın karsinöz peritoneal bulguları, tüm ince barsak ve kolon anslarında karsinöz implantlara bağlı segmenter darlıkları izlendi. Kısıtlı eksplorasyondan sonra uygun olan jejunal bir ans loop ileostomi şeklinde ağızlaştırıldı fakat bu ameliyatın 3. gününde hasta kaybedildi.

SONUÇ: Umbilikal cilt metastazı, pelvik ve batın içi gelişen kanserlerde nadir olarak görülen bir klinik bulgudur. Tanı anında sistemik kanser yayılımı olan bu hastalarda acil cerrahi endikasyonları dışında onkoloji ve algoloji klinikleri işbirliğiyle konservatif tedaviler tercih edilmelidir.