"NEW FRONTIERS OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW: COMMERCIAL SPACE ACTIVITIES”


Mantı N. P.

8. ASOS ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 15 - 16 June 2022, pp.1-16

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In May 2020, Space X took its place in history, as the first private enterprise to send humans into space. Although private space activities started in the 1960s, with the new titles, the space is no longer under military and strategic monopoly of the States, but a domain of interaction and cooperation of old and new space actors, dealing with space tourism, space mining, etc.

While commercial space, with a large variety of activities, such as telecommunication, internet infrastructure or earth observation capabilities, brings “new space economy” on the table, the uses of commercial satellites and data provided for national security, necessitates a new initiative in international law for the regulation of the uses and adoption of common principles.

This article aims to provide a framework to cover some of the aspects, such as licensing, registration, security, liability, insurance, and indemnity, etc. for the conduct of such activities.

Mayıs 2020'de Space X, uzaya insan gönderen ilk özel girişim olarak tarihteki yerini almıştır. Özel uzay faaliyetleri 1960'larda başlamış olsa da yeni başlıklarla, uzay artık Devletlerin askeri ve stratejik tekelinde bir saha değil, uzay turizmi, uzay madenciliği gibi yeni uzay faaliyetleriyle ilgilenen, eski ve yeni uzay aktörlerinin etkileşim ve iş birliği alanıdır.

Telekomünikasyon, internet altyapısı veya yer gözlem yetenekleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, çok çeşitli faaliyetlerle donatılan ticari uzay, bir “yeni uzay ekonomisini” masaya yatırırken, ticari uyduların ve bunlarca sağlanan verilerin, ulusal güvenlik için kullanımı, bu faaliyetlerin ve kullanımların uluslararası hukukta düzenlenmesi ve buna ilişkin ortak ilkelerin benimsenmesi için bir girişimi zorunlu kılmaktadır.

Bu makale, ticari uzay faaliyetlerin yürütülmesi için lisans, tescil, güvenlik, sorumluluk, sigorta ve tazminat vb. gibi bazı hususları kapsayan bir çerçeve önermeyi amaçlamaktadır.