18. Yüzyılın İlk Yarısında Kırım'da Bir Dava: 5 Akçelik Bir Nezir Hücceti ve Tahlili / A case in Crimea in the first half 18th century: A five coins worth vow (nezr) document (hujjat) and its analyze.


Kalıpçı M. E.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, ss.35-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.35-51

Özet

Bu yazıda, Kırım Hanlığının başkenti olan Bahçesaray şehri sakinlerinden Ebubekir’in beş akçelik davasını içeren bir hüccet tahlil olunacaktır. Bu dava, görünürde nezir müessesiyle ilişkili olmakla birlikte, arka planda başka birtakım hukuki ve içtimai ilişkileri barındırıyor olması muhtemeldir. Bu bakımdan, söz konusu hüccet, olayın tüm boyutları göz önünde bulundurularak ele alınacaktır. Böylelikle, hem 18. yüzyılın ilk yarısında Kırım’ın hukuki ve içtimai hayatından bir kesit sunulacak, hem de nezir müessesinin farklı hukuki ve içtimai ilişkilerin içerisinde yer alma kabiliyeti vurgulanacaktır. Ayrıca, ikincil düzeyde, ele alınan hüccetin bulunduğu “Bab-ı Defteri Başmuhasebe Nezir Hücceti (D.BŞM.NZR.)” fonu hakkında da bilgi aktarımı sağlanacaktır. In this study, an archival document (hujjat) which includes a five coins worth case of Ebubekir who is an inhabitant of Bahçesaray city (capital of the Crimean Khanate) will be analyzed. In apparently this case is related to vow (nezr). However, it may also include some other social and legal relations. In this respect, the undertaking document will be handled considering all aspects of the incident. Thus an aspect of social and legal life in Crimea in the first half 18th century will be presented, as well as the capacity of taking part with different social and legal relations of vow (nezr) will be emphasized. On a secondary level, some information about the Bab-ı Defteri Başmuhasebe Nezir Hücceti (D.BŞM.NZR.) classification will be given.


HATA / DÜZELTME KAYITLARI ve İLAVELER: (1) 31.03.2020: Makalede 2. dipnotta Faroqhi'ye atıf yapılırken kitap ismi sehven birkaç kelime eksik yazılmıştır. Doğrusu şu şekilde olacaktır: Coping with the State: Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire 1550-1720.