Mevlânâ Zafer Ali Hân’ın Özgürlük Mücadelesi ve Hapishane Günleri


Creative Commons License

İşsever M. R.

ŞARKİYAT MECMUASI, ss.11-22, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.26650/jos.2019.007
  • Dergi Adı: ŞARKİYAT MECMUASI
  • Sayfa Sayıları: ss.11-22

Özet

ÖZ Mevlana Zafer Ali Hân, Hindistan Pakistan alt kıtasının İngilizlere karşı yürüttüğü özgürlük mücadelesinde fikrî, edebî ve siyasî kişiliğiyle ön saflarda yer almış çok yönlü bir kişiliktir. Zulüm ve baskılara karşı gazeteci kimliğiyle mücadele etmiştir. İngiltere’ye giderek Hint alt kıtasındaki baskıcı basın kanunları eleştirmiş ve özgür basının Hint alt kıtasında oluşması için sesini duyurmaya çalışmıştır. Bu cesaret ve açık sözlülükle mücadelesinden dolayı birçok kez hapsedilmiş, gazetesi kapatılmış ve kefalet ödenerek tekrar açılmıştır. Beş seneden fazla hapiste hayatını geçirmiştir. Kendi ve ailesinin servetini Hint alt kıtası Müslümanlarının seslerini duyurmak için seferber etmiştir. Malî zorluklara sabretmiş, hapishane eziyetlerine katlanmış ancak özgürlük mücadelesini ve Türklere yardımdan geri durmamıştır. Müslüman Hint halkının özgür olarak ayrı bir devlet olarak yaşamasında rol almıştır. Anahtar kelimeler: Mevlana Zafer Ali Hân, Özgürlük Mücadelesi, Hint alt kıtası, Osmanlı Devleti, Zemindar Gazetesi