Zafar Ali Khan's Struggle for Freedom and His Prison Days


Creative Commons License

Işsever M. R.

Şarkiyat Mecmuası, no.35, pp.11-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mavlana Zafar Ali Khan was a multi-faceted figure who rose to prominence with his intellectual, literary and political personality during the struggle against the British for the freedom of the Indian subcontinent. As a journalist he fought against the persecution and oppression of the English Rulers of that land, even going to England to criticize the repressive press laws on the Indian subcontinent and trying to make his voice heard for the formation of a free press there. He was imprisoned many times for his courage and frankness and his newspaper was closed and reopened upon payment of bail. . Despite spending more than five years in prison, he mobilized his own wealth and that of his family's to make the voices of the Muslims of the Indian subcontinent heard. He faced financial difficulties and endured prison torture, but did not stop the struggle for freedom and aid to the Turks. He played a big role in the freedom of the Indian Muslim people and in their establishment as a separate state. Keywords: Mavlana Zafar Ali Khan, Freedom Struggle, Indian Sub-continent, Ottoman Empire, Zamindar Newspaper

ÖZ Mevlana Zafer Ali Hân, Hindistan Pakistan alt kıtasının İngilizlere karşı yürüttüğü özgürlük mücadelesinde fikrî, edebî ve siyasî kişiliğiyle ön saflarda yer almış çok yönlü bir kişiliktir. Zulüm ve baskılara karşı gazeteci kimliğiyle mücadele etmiştir. İngiltere’ye giderek Hint alt kıtasındaki baskıcı basın kanunları eleştirmiş ve özgür basının Hint alt kıtasında oluşması için sesini duyurmaya çalışmıştır. Bu cesaret ve açık sözlülükle mücadelesinden dolayı birçok kez hapsedilmiş, gazetesi kapatılmış ve kefalet ödenerek tekrar açılmıştır. Beş seneden fazla hapiste hayatını geçirmiştir. Kendi ve ailesinin servetini Hint alt kıtası Müslümanlarının seslerini duyurmak için seferber etmiştir. Malî zorluklara sabretmiş, hapishane eziyetlerine katlanmış ancak özgürlük mücadelesini ve Türklere yardımdan geri durmamıştır. Müslüman Hint halkının özgür olarak ayrı bir devlet olarak yaşamasında rol almıştır. Anahtar kelimeler: Mevlana Zafer Ali Hân, Özgürlük Mücadelesi, Hint alt kıtası, Osmanlı Devleti, Zemindar Gazetesi