DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ


Creative Commons License

ERDEM DEMİRTAŞ Y., Özdemir E.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.807-823, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Vehicle Routing Problem (VRP) is a well-known NP-Hard optimization problem that has been studied for many years. In the VRP, all information about the problem is known at the beginning of the solution procedure. It is basically a static problem, although many VRP problems change over time in the real world. These problems are called as Dynamic VRP (DVRP) in the literature. In most cases, the real world information can change or appear after the solution process begins. These characteristics make the DVRP harder than static VRP. In this study DVRP is examined and a Particle Swarm Optimization algorithm is proposed. The most known benchmarks are solved with the proposed algorithm and the results are compared with the previously employed methods in the literature. The propose algorithm is used to solve a real world DVRP and the obtained results are compared with the route that is used by the factory. 

Araç Rotalama Problemi (ARP) üzerinde çok uzun zamandır çalışılan bir optimizasyon problemidir. Bir ARP’de tüm problem girdileri önceden bilinir ve problem boyunca değişmezler. Her ne kadar ARP, NP-Zor sınıfında iyi bilinen statik bir problem olsa da gerçek hayatta benzeri problemler dinamik bir şekilde değişmektedir. Bu tip problemler Dinamik ARP (DARP) olarak isimlendirilmektedir. Diğer taraftan DARP’de problem girdilerinin başlangıçta tamamı veya bir kısmı bilinmez ya da planlama esnasında ortaya çıkabilir veya değişebilirler. Bu iki önemli karakteristikten dolayı DARP, ARP’ye oranla daha zor bir problem olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, DARP incelenmiş ve Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) yöntemi ile bir çözüm önerilmiştir. Literatürde çalışılan test problemleri PSO ile çözülmüş ve sonuçlar literatürde yer alan diğer yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Ele alınan bir gerçek hayat probleminin çözümü için önerilen PSO algoritması uygulanarak elde edilen sonuçlar hali hazırda kullanılan rotalar ile karşılaştırılmaktadır.