Torakotomilerde peroperatuar lomber epidural analjezi:Halotan gereksinimine etkisi


EROLÇAY H., Yüceyar L.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 9:24-28, 2003., vol.9, pp.24-28, 2003 (Peer-Reviewed Journal)