Jinekolojik operasyonlarda postoperatif bakım ünitesinde kalış süresini etkileyen faktörler


Orhan Sungur M., Konar S., Yavru A., Kılıç M., Özkan Seyhan T.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol.75, pp.1-6, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 75 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

Amaç: Bu retrospektif çalışmada elektif jinekolojik operasyon geçiren hastaların postoperatif bakım ünitesinde (POBÜ) kalma sürelerinin ve bunları etkileyen faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve yöntem: Genel anestezi altında jinekolojik nedenlerle laparotomi yapılan, operasyonu 60 dakika ve üzerinde süren, rutin genel anestezi ve postoperatif analjezi uygulanmış, 18-80 yaş arası hastaların anestezi ve POBÜ kayıtları incelenmiştir. Hedef parametre olan POBÜ’nde kalış süresinin 60 dakika altında ya da üstünde oluşuna göre hastaların yaş, vücut kitle indeksi, operasyon süresi, ASA değeri, operasyon nedeninin patolojik özelliği, intraoperatif sıvı ve anestezik tüketimi, POBÜ’ne giriş Aldrete skoru, POBÜ’nde tedavi gereksinimi incelenmiştir.
Bulgular: POBÜ’nde kalış süresinin ≥ 60 dakika olma olasılığının “American Society of Anesthesiologist” (ASA) fizik durum sınıflamasına göre ASA değeri ≥ III olanlarda 3,27, malign nedenli operasyonlarda 2,38, POBÜ’ne giriş Aldrete skoru < 9 olması halinde 3,28, solunum fizyoterapisi ve invazif mekanik ventilasyon gereksinimi durumunda sırasıyla 3,37 ve 14,6 kat arttığı bulunmuştur.
Sonuç: Postoperatif bakım ve POBÜ kullanımı planlanırken, jinekolojik operasyon geçirecek hastalarda, ASA değeri ≥ III, patolojinin malign, POBÜ’ne giriş Aldrete skoru < 9 olmasının, solunum fizyoterapisi ve invazif mekanik ventilasyon gereksiniminin POBÜ’nde ≥ 60 dakika kalışa neden olabileceği göz önüne alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Postoperatif derlenme, postoperatif bakım ünitesinde kalış, genel anestezi, jinekolojik operasyon.