Renal hastalık hikayesi olmayan Geriatrik ileri yaş kadınlar ile böbrek donör adayı orta yaş, genç kadınlardan oluşan iki farklı grup arasında Tc99m-DTPA ile ölçülen glomerüler filtrasyon değerlerinin 24 saatlik değerleri ile Cockcrof-Gault (C-G) denkleminde serum kreatinin, yaş, ağırlık değerleri ile karşılaştırılması


ADAY H. S. , ŞANLI Y. , BAHAT-ÖZTÜRK G. , ADAY A. , TÜRKMEN C.

23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye