Çevresel Sürdürülebilirlik Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Yeşil İKY Bağlamında Değerlendirilmesi


Aksu B. Ç. , Doğan A.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.137-148, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.52791/aksarayiibd.947200
  • Journal Name: Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.137-148

Abstract

Özellikle 21.yy ile birlikte çevresel kaynakların hızla tükenmeye başlaması işletmeleri sürdürülebilirlik politikalarını gözden geçirerek çevresel konularda çok daha proaktif davranmaya sevk etmiştir. Artık işletmeler çevresel konulara çok daha hassas biçimde yaklaşarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kapsamında çevresel politikalar geliştirmektedirler. Bu doğrultuda işletmenin iç paydaşları ve vazgeçilmez bir unsuru olan çalışanlara çevresel bilinç kazandırılması işletmelerin çevresel politika süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışanlara çevresel bilincin kazandırılması noktasında insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarına ciddi görev düşmektedir. Yeşil İKY olarak literatüre geçen ve giderek yaygınlaşan insan kaynakları süreçlerinin çevresel unsurlar dikkate alarak dizayn edilmesi süreci, işletmelerin çevresel hedeflerine ulaşmasında kilit işletme fonksiyonlarından biridir. Literatür incelendiğinde sürdürülebilirlik ve çevresel politikalara uyum için kilit önem taşıyan Yeşil İKY kavramının yabancı literatürde sıklıkla çalışılan bir konu olmakla birlikte Türkiye’de az sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Yeşil İKY kavramını ortaya koymak, Yeşil İKY sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele almak ve Dünyada Yeşil İKY konusunda gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunarak literatüre katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda Dünya ve Türkiye’de Yeşil İKY konusunda yapılmış araştırmalar incelenmiş ve uygulamadaki örnekler ortaya konmuştur.