“Sinop (Türkiye) geç Roma dönemi su yapılarının rekonstrüksiyonuna ait ön bulgular (Preliminary finding on reconstruction of the late Roman water structure in Sinop (Turkey)”


TUROĞLU H., Bayrakdar C.

International Journal of Human Science, ISSN: 1303-5134,, no.10, pp.21-33, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Preliminary finding on reconstruction of the late Roman water structures in Sinop (Turkey)

Hüseyin Turoğlu1 Cihan Bayrakdar2

Abstract 

Various water structures of the late Roman period are found in Sinop and its vicinity. These consist of channels, aqueducts, water collection ponds, wells and cisterns. This study has combined the results of various archeological finds with geographic data from Geographic Information Systems and Remote Sensing technologies (GIS). First findings indicate that Sinop (in the later Roman period) was supplied with water from mainly 2 sources. The routes of the main water channels have been reconstructed using natural slope conditions. Water structures that make up the rest of the water transport system are currently being investigated by a multidisciplinary team. 
Keywords. Roman water structures; Geographical data; Surface Analysis; Geographic Information Systems; Remote Sensing.

Sinop (Türkiye) geç Roma dönemi su yapılarının rekonstrüksiyonuna ait ön bulgular

 
Hüseyin Turoğlu1 Cihan Bayrakdar2
 
Özet 
Roma dönemi su yapılarını; su kanalları, su kemerleri, su toplama havuzları, kuyular ve sarnıçlar olarak sınıflamak mümkündür. Sinop ve yakın çevresinde Roma dönemine ait bu tür su yapılarına sıkça rastlanmaktadır. Bu çalışmada arkeolojik buluntular ile coğrafi veriler birlikte, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama teknolojileri kullanılarak değerlendirilmiştir. İlk bulgular; Sinop’taki Roma şehrinin su ihtiyacının, temel olarak, iki kaynaktan sağlandığını göstermektedir. Su, bu kaynaklardan kanal ile şehre taşınmış olmalıdır. Doğal eğim koşulları kullanılarak su kanalı güzergâhlarının rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Sinop’taki geç Roma dönemi su yapılarının araştırılmasına multidisipliner bir ekip ile devam edilmektedir. 
Anahtar kelimeler: Roma su yapıları; Coğrafi veriler; Yüzey Analizi; Coğrafi Bilgi Sistemleri; Uzaktan Algılama.