Yeni Keynesgil İktisat ve Post-Keynesgil İktisat: Günümüz için Geçerlilikleri


Creative Commons License

Hiç F. Ö., Gencer A. H.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Trakya University Journal of Social Science), Sobe, ISSN: 1305-7766, vol.16, pp.39-63, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

New Keynesian Economics which is the mainstream in the USA and Post-Keynesian Economics in UK, are both using the Keynesian System as their basis. They both envision the economy as settling at a point less-than full-equilibrium in the short-run when left to itself. Even though the most of the New Keynesian Economists accept the rational expectations hypothesis, they refuse the perfect competition conditions and perfect elasticity of prices and wage. Hence the imperfect competition and the rigidities of prices and wages will result in Keynesian lack-of effective demand as well as coordination failure in the market. Apart from a few New Keynesian economists who work with Hysteresis and Efficiency Wage models, following the Neo-Keynesian economists, they suggest that the economy will tend towards automatic natural-rate-of-unemployment equilibrium in the long-run.

Post-Keynesian economists work with more realistic assumptions compared to New Keynesians. That is the reason why the Post-Keynesian Economics is being the most realistic school of economics among the new schools - including Monetarism and New Classical Economics- and considered to be more akin to the Keynesian System.

New Keynesian and Post-Keynesian Economics, both providing the consistency between the micro- and macro-analysis, seem to be more realistic and valid for he developing countries. Today, the New Keynesian Economics seems to be more widespread compared to Post-Keynesian Economics.

Keywords: Keynesian System, New Keynesian Economics, Post-Keynesian Economics, Modern Macroeconomic Schools

Temelini Keynesgil Sistem’den alan çağdaş Yeni Keynesgil İktisat ABD’de, çağdaş Post-Keynesgil İktisat ise İngiltere’de ortaya atılmıştır. Bu iki okulun ortak noktası, ekonominin kısa dönemde (KD) eksik istihdam dengesine (EİD) gelmesi sonucudur. Yeni Keynesgil iktisatçıların çoğunluğu, rasyonel beklentiler hipotezini (RBH) kabul etmekle beraber tam rekabet şartlarını (TRŞ), fiyat ve ücretlerin tam esnekliğini reddederler ve eksik rekabet şartlarına (ERŞ), fiyat (P) ve ücret (W) esneksizliğinin Keynesgil efektif talep yetersizliğine yol açmasına ve aynı zamanda piyasalarda koordinasyon eksikliğine dayanırlar. Histeresiz ve Etkinlik Ücreti modellerini benimseyenler dışında Yeni Keynesgil iktisatçılar - Neo-Keynesgilleri de izleyerek- ekonominin uzun dönemde (UD) otomatik doğal işsizlik oranı dengesine (ONRUD) yöneleceğini kabul ederler.

Post-Keynesgil İktisat Yeni Keynesgil İktisat’a oranla daha gerçekçi varsayımlara dayanmaktadır. Bu nedenle - Geleneksel Klasik Sistem’e dayalı Monetarizm ve Yeni Klasik Okul da dahil- çağdaş okulların en gerçekçi ve aynı zamanda Keynes’in ilk sistemine en yakın olanı Post-Keynesgil İktisat’tır.

Çağdaş Klasik okullara oranla çağdaş Keynesgil okullar, mikro ve makroekonomik tutarlılığı sağlamış olması yanında, gelişmiş ülkeler (GÜ) için daha gerçekçi ve geçerli gözükmektedir. Bugün için Yeni Keynesgil İktisat ise, Post-Keynesgil İktisat’a oranla daha yaygındır.

Anahtar Kelimeler: Keynesgil Sistem, Yeni Keynesgil İktisat, Post-Keynesgil İktisat, Çağdaş Makroekonomik Okullar