SPOR HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN FARKLI SPOR BRANŞLARINDAKİ SPORCULARA AİT SOLUNUM FONKSİYON TEST SONUÇLARININ İNCELENMESİ


Dinçer Ş., Taşdemir E. N., Yakal S., Tahirbegolli B., Metin G.

8. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Solunum sistemi fonksiyonları bağlamında sporcuların sedanter popülasyona göre daha

yüksek değerlere sahip olduğu görüşü yaygındır. Diğer yandan solunum fonksiyon

değerlerinin değişik tip spor disiplinleri arasında farklılık gösterdiğini ifade eden yayınlar

olduğu gibi aksini bildiren çalışmalar da mevcuttur.

Amaç: Biz de bu araştırmamızda 30 yılı aşan bir dönem içinde anabilim dalımızda sağlık

muayenesinde tabi tutulan farklı disiplin ve profesyonellik düzeyindeki sporcuların solunum

fonksiyon test (SFT) sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Araştırmamızda 1987-2019 yılları arasında polikliniğimize başvuran

1500’e yakın sporcuya ait dosya taraması yapıldı. İçlerinden dahil edilme kriterlerini

karşılayan 748 kişinin [yüzme (n:169), voleybol (n:114), basketbol (n:107), dağcılık (n:116),

güreş (n:34), tenis (n:133) ve uzak doğu sporları (n:75)] dosyası değerlendirmeye alındı.

Sporcuların antropometrik değerleri ve spirometri ile tespit edilen akciğer hacim ve

kapasiteleri (IC, FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75) kaydedildi.

Bulgular: Erkek sporcularda ait IC, FVC, FEV1 değerleri voleybol, dağcılık ve güreş

branşlarında diğer branş sporcularının değerlerine göre daha yüksekti. Kadın sporcular aynı

parametrelerine ait en yüksek değerler ise basketbol, dağcılık ve voleybol branşlarında

saptandı ve bu branşların kendi aralarında anlamlı bir fark yoktu. Bunun yanı sıra

erkeklerdeki FEF25-75 parametresi incelendiğinde voleybol, güreş, uzak doğu sporları en

yüksek değerlere sahipken; kadınlardaki aynı parametre basketbol, voleybol ve uzak doğu

sporlarında en yüksek değerlere sahipti.

Sonuç ve Tartışma: Kadınlarda SFT değerlerinin erkeklerden farklı olarak basketbol

branşında en yüksek olması kadınlardaki boy ortalaması en yüksek olan branşın basketbol

olması ve kadın basketbolcuların yaşların daha yüksek olması ile ilişkili olabilir. Bunun

yanında her iki cinsiyetteki en düşük değerlerin yüzme ve tenis branşlarında olmasının sebebi

ise bu iki disiplindeki sporcuların antropometrik değerlerinin anlamlı şekilde düşük

olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Çalışmamızdaki grupların incelediğimiz SFT

sonuçlarında görülen farklılıkların yaş aralıkları, spor tipi, profesyonellik düzeyi ve

antropometrik değerler ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.