“Some Dreams of Prophet Muhammad and Examples of His Dream Commentaries”


AYDAR H.

22nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, 1 - 04 Haziran 2005, ss.22

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.22

Özet

Bu çalışmada, Hz. Muhammed’in rüya anlayışı ele alınmaktadır. Onun bu konudaki anlayışını tesbit etmek için, temel hadis kaynaklarının rüya ile ilgili bölümleri tek tek taranmıştır. Bu amaçla, müslümanlar nezdinde çok büyük değeri olan Sahi-i Buhari ve Sahih-i Müslim olmak üzere, dokuz temel hadis kitabının ilgili kısımları incelenmiştir. Ayrıca, bazı müslüman alimlerin, Peygambermiz’in ilgili sözlerini açıklayan görüş ve düşüncelerine de yer verilmiştir. Bu çerçevede O’nun, vahyin rüyayla başladığını söylediği nakledilir. Hz. Peygamber, rüyayı peygamberliğin bir parçası olarak değerlendirmiş, peygamberliğin kendisiyle birlikte bittiğini, ancak “müjdeleyici” dediği doğru rüyaların, bu fonksiyonu kıyamete kadar sürdüreceğini söylemiştir.

Peygamberimiz’in rüyaları tasnif ettiğini de görüyoruz. Ona göre, iyi ve anlamlı rüyalar Allah’tan, kötü ve saçma sapan rüyalar ise şeytandandır. Hz. Peygamber’in bir çok rüya gördüğü de müşahede edilmektedir. Bunların bir kısmı dünya hayatıyla ilgilidir; diğer kısmı ise ahiret hayatıyla ilişkilidir. Savaşlarda başarı elde edeceği veya kaybedeceği; hastalıklardan kurtulacağı; dininin yeryüzünde yaygınlaşarak güç ve kuvvet kazanacağı şeklinde yorumladığı bazı rüyaları, O’nun dünya hayatıyla alakalı rüyalarıdır. Ayrıca ümmetinin gelecekteki durumunu izah eden bazı rüyalar da görmüştür. Cennette verilecek nimetler, cehennemde çekilen azaplar vs. de ahiret hayatına yönelik rüyalarıdır. Hz. Muhammed’in, rüyasında Allah’ı, İbrahim, Musa ve İsa başta olmak üzere diğer peygambeleri gördüğü de kaynaklarda geçmektedir.

O gördüğü bütün bu rüyaları ashabıyla paylaşmış ve onlara tabir etmiştir. Ayrıca ashabının gördüğü rüyalarını dinlemiş ve onları da yorumlamıştır. Rüya yorumlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle de ürkütücü rüyaları nasıl yorumlamak icap ettiğini ve benzeri hususları da öğretmiştir. O hangi zamanlarda ve hangi vasıflara sahip kimselerin doğru rüya görebilecekleri konusunda da bilgi vermiştir. İşte bütün bunlar bu çalışmada ele alınıp işlenmektedir.

This presentation examines the dream understanding of the Prophet Mohammed of Islam. All of the parts of the essential Hadith resources that are related to dreams are examined one by one to determine the Prophet’s understanding of the issue. Nine major Hadith books, including Sahi-i Buhari and Sahih-i Müslim which are of great importance in Islamic studies, are examined. Also, the points of view and thoughts of some Islamic scholars about relevant statements of the Prophet Mohammed are looked at. We start our exploration with the moment He first received revelation through dreams, evaluating the dreams as part of a Prophecy, claiming that Prophecy ended with him but that the “good news” dreams will serve this function until eternity. We will see that he took dreams to be of different levels. According to Him, the good and meaningful dreams are from God, while bad and meaningless dreams are from evil. We learn what to do to protect ourselves from the bad dreams and from the information these give. We also look at the various dreams the Prophet Mohammed had Himself. Some of these are related to this life, while others are related to the afterlife. The dreams He had relating to this life: victory or defeat during wars; healing from illness, His religion spreading all over the world and gaining power. He also had dreams explaining the condition of His people in the future. The dreams about the afterlife were dreams of the blessings which will be given in heaven and the torments in hell. Resources also show that the Prophet Mohammed had seen God and other prophets in His dreams, especially the Prophet Abraham, the Prophet Moses and the Prophet Jesus. He shared all the dreams He had with His companions and interpreted them. He also listened to the dreams of His companions and interpreted them, too. He advised them on the things they must be careful about when they interpret dreams, how to interpret bad dreams and similar issues. He gave information about the right time to have good dreams and about the qualifications people need to have good dreams.